Tv og Filmlyd

BlikkStille AS

Pilestredet 75c

Inngang 47

N-0354 Oslo

Tlf: +47 905 97 222

Org nr: 987 333 332

email: kontakt@blikkstille.no

Voiceovere, lyddesign, versjonering av eksisterende lydsider, behandling av opptakslyd, effekter, stemninger, taletydelighet.....

 

Og ikke minst - en god mix til riktig medium - TV, web eller kino.

 

Hva trenger du?

 

Lydsiden er en svært viktig del av helhetsinntrykket i film.

 

Er du en av de som skrudde ned lyden når det ble for skummelt da du var liten?

Da skjønner du effekten en god lydside har på seeren.

 

Vi kan bygge lydsidene opp helt fra grunnen, manipulere opptakslyd, forsterke poeng, skape stemninger og tiltrekke oppmerksomhet.

 

Noen filmer, og særlig reklamefilm, trenger en forklarende voiceover. Andre trenger å få dubbet eksisterende tale. Vi integrerer dette i filmen på en profesjonell og troverdig måte.

 

 

Ta kontakt, og vi hjelper deg med lydsiden du trenger til din film.

 

 

Photo: Tomas Moss

 

 

Everything I learned I learned from the movies.

 

 

- Audrey Hepburn